Arbeidsrecht – bestuurders

Arbeidsrecht en bestuurders


Het arbeidsrecht dat geldt voor bestuurders is op onderdelen wat anders dan voor ‘gewone’ werknemers. De positie van de bestuurder kent een bijzondere dynamiek en hierin zijn onze advocaten arbeidsrecht goed in thuis.


Ondersteuning arbeidsrecht voor bestuurders

Als bestuurder kan er een behoorlijk uitdaging liggen als het gaat om de verhouding tot de OR en/of Cliëntenraad, de Raad van Commissarissen (RvC) en/of de aandeelhouders. Als bestuurder vervult u een bijzondere rol die ook kwetsbaar kan zijn. Wat moet of kunt u bijvoorbeeld doen als de aandeelhouders een vergadering willen uitschrijven waarop uw ontslag staat geagendeerd? Wat is het effect van een eventuele ziekmelding? Is het verstandig om te verschijnen op de vergadering? Is de vergadering wel op de juiste manier bijeen geroepen en zo nee, wat kunt u daar dan mee? En als er collega-bestuurders zijn, wat is hun rol?

Onze advocaten arbeidsrecht zorgen voor concrete antwoorden en de ondersteuning die nodig is bij de start als bestuurder (arbeidscontract en arbeidsvoorwaarden), maar ook als er problemen ontstaan en de banden wellicht doorgeknipt moeten worden. Wij weten wat uw rechten zijn én aan welke regels uw werkgever zich moet houden. Zo is het ook al heel verstandig om bij uw benoeming duidelijke afspraken te maken. Voor bestuurders ontbreekt de preventieve ontslagtoets en vanwege de bijzondere ontslagregels kan het verstandig zijn om bij de benoeming tot (statutair) bestuurder / directeur afspraken te maken over voorzieningen bij ontslag.


Advies bij ontslag bestuurders

Kunt u als bestuurder nog wel iets ondernemen tegen een ontslagbesluit? Is het verstandig om te onderhandelen, of toch om te gaan procederen? Wordt u belemmerd door een eventueel relatie- of concurrentiebeding? Wat heeft u nodig om verder te kunnen? Welke belemmeringen kent de WNT (indien van toepassing?) Het zijn allemaal zaken die onze advocaten met u bespreken.


Ondersteuning voor stichtingsbestuurders

Sinds 1 juli 2021 de WBTR van kracht is, ontbreekt de preventieve ontslagtoets ook voor bestuurders van bijvoorbeeld stichtingen. Dit betekent dat het besluit van de Raad van Toezicht/Commissarissen tot statutair ontslag, ook de arbeidsrechtelijke opzegging inhoudt. De RvC hoeft dus niet meer naar de rechter of het UWV om de arbeidsovereenkomst beëindigd te krijgen.

Onze advocaten hebben niet alleen een gedegen kennis van het arbeidsrecht, ze zijn ook uitstekend op de hoogte van de WNT én de WBTR. Over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen hebben we zelfs een serie blogs geschreven. In deze blogs komt heel behapbaar aan bod welke arbeidsrechtelijke onderwerpen een stichtingsbestuurder goed op het netvlies moet hebben als werknemer.


Ervaring met de andere kant van de tafel

De advocaten arbeidsrecht van OXP hebben zelf ook concrete ervaring als toezichthouder. Als lid van de Raad van Commissarissen bij een stichting in de kraamzorg/thuiszorg, als RvC-lid bij een stichting in de ouderenzorg én als lid van de Helpdesk Governance (aandachtsgebied arbeidsrecht), Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Dit betekent dat wij ook goed weten wat er ‘aan de andere kant van de tafel’ speelt. We weten hoe vanuit de werkgeverskant wordt gedacht én waar zij zich aan moeten houden richting de bestuurder. Hierdoor kunnen we ook optimaal opkomen voor uw belangen.


Bent u als bestuurder op zoek naar een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht? Dan spreken we u graag een keer.