Arbeidsrecht – ondernemingen

arbeidsrecht en ondersteuning ondernemingen


Ondernemen betekent ontwikkelen, in beweging blijven, veranderen en steeds verbeteren. Een nieuwe vestiging, een overname, bepaalde activiteiten afstoten of outsourcen, processen anders inrichten, nieuwe mensen aannemen en de huidige medewerkers ruimte bieden om te groeien. Wat er ook in een onderneming gebeurt, het heeft altijd effect op de mensen. En zonder de juiste, betrokken medewerkers is het ook lastig een onderneming op te bouwen. Elke onderneming met medewerkers heeft te maken met arbeidsrecht. Als we kijken naar arbeidsrecht en ondersteuning voor ondernemingen zien we een groot verschil tussen kleinere en grotere ondernemingen.

Grotere ondernemingen hebben vaak een eigen HR-afdeling en die kan al veel in huis oppakken waar het gaat om contracten, regelingen en afspraken. Toch komt het overal wel eens voor dat de frisse, deskundige blik van een echte arbeidsrecht expert niet kan en mag ontbreken. Onze advocaten arbeidsrecht springen dan graag bij met praktische adviezen en effectieve acties.

Bij ondernemingen is de commerciële doelstelling duidelijk zichtbaar. Het gaat vaker over winstgevendheid en efficiency. Begrijpelijk, maar dat kan soms wel wringen met de belangen van de individuele medewerker.

Onze advocaten arbeidsrecht worden vaak ingeschakeld door ondernemingen die tegen een specifieke vraag aanlopen. Bijvoorbeeld als er klachten zijn over het functioneren van een medewerker, als onderlinge samenwerking tussen collega’s of binnen een team stroef loopt, als er een reorganisatie of overname op handen is, als er een nieuwe cao aankomt, een slepend ziektetraject speelt of als een nieuwe wet gevolgen heeft voor medewerkers.


Vragen over arbeidsvoorwaarden

Heeft u vragen over hoe u uw arbeidsvoorwaarden het beste kunt verwoorden, wat wel of niet mogelijk is en hoe u ze vertaalt naar een helder arbeidscontract? Wilt u weten of bepaalde afspraken wel rechtsgeldig zijn of wat gangbaar is in uw branche? Wij kunnen u meer vertellen over:
– het opstellen en beoordelen van arbeidsvoorwaarden;
– het toepassen van de cao;
– het opstellen of controleren van een personeelshandboek;
– het beoordelen van de arbeidsvoorwaardenregeling of -gids;
– het opnemen van een concurrentie- of relatiebeding of een studiekostenregeling;
– het omgaan met bonussen, eenmalige extraatjes, aandelen, opties en SAR regelingen;
– het invullen van een leaseregeling, reiskostenvergoeding of onkostenvergoeding;
– en het vormgeven van een rechtsgeldige, contractuele afvloeiingsregeling.


Vragen arbeidsrecht bij een reorganisatie

Er komen heel wat vragen op bij een reorganisatie. Mag u zelf kiezen welke medewerkers worden overgenomen? Wanneer moet u de OR benaderen en waarvoor? Bent u verplicht om met een sociaal plan te komen? Kunt u bij ontslag op kwaliteit selecteren? Welke regels gelden bij herplaatsing? Mag u de arbeidsvoorwaarden wijzigen?

Om het hele traject in goede banen te leiden stellen we samen met u een helder stappenplan op. Hierbij komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
– Reorganisatieplan.
– Advies ondernemingsraad.
– Wet melding collectief ontslag.
– Overleg vakbonden.
– Sociaal Plan.
– Selectie op kwaliteit (stoelendans).
– Afspiegelen.
– Overplaatsing en herplaatsing.
– Wijziging arbeidsvoorwaarden.
– Outsourcing.
– Overgang van onderneming.
– Collectief ontslag.
– Bezwaarprocedures.


Vragen over het ontslag van een medewerker

Nog te vaak gaan ondernemingen pas naar een advocaat als een situatie te ver uit de hand is gelopen. Door ons bijtijds in te schakelen en aan te haken, kunnen we snel handelen en u strategisch met u meedenken en adviseren. Bijvoorbeeld bij het opstellen van afspraken met medewerkers, met het opbouwen van een dossier of bij treffen van een ontslagregeling. Onze advocaten arbeidsrecht gaan graag gedegen te werk én ze komen daarbij natuurlijk snel in actie. Zodat er snel een oplossing is en de onderneming zich kan richten op andere zaken. Bij nieuwe ontwikkelen delen we onze praktische inzichten ook graag online.


Wilt u ook snel schakelen met een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht? Dan spreken we u graag een keer.