Arbeidsrecht is mensenwerk

Over de advocaten arbeidsrecht van OXP

OXP is een eigentijds advocatenkantoor nieuwe stijl. Wij richten ons exclusief op arbeidsrecht en daarbij combineren we onze expertise met persoonlijke en gerichte aandacht. We pakken zaken flexibel op en passen onze rol aan op de behoefte van de klant. Of het nu gaat om lastige alledaagse problemen of een complexe reorganisatie, wij bieden steeds een professionele aanpak met praktische oplossingen binnen het arbeidsrecht.

De O staat voor ons, voor hoe wij de zaken als advocaten arbeidsrecht aanpakken: wij zijn ondernemend, organisatorisch sterk, maar ook onderscheidend en origineel. Wij hebben oog voor andere invalshoeken en we zien de behoefte achter de vraag. Daarbij zijn wij ook nog eens heel toegankelijk en makkelijk te mailen, bellen en sms’en.

De X staat centraal, die staat voor het verbindende, het samenbrengen, toevoegen en aanvullen. We zijn als advocaten arbeidsrecht een onderdeel van het geheel en dat laat ons logo ook zien.

De P staat voor persoonlijk, personeel (de mensen achter het arbeidsrecht), praktisch en natuurlijk voor professioneel. Wij zijn betrokken advocaten arbeidsrecht met een uitstekende staat van dienst. Wij bieden de kwaliteit en de professionaliteit van een top 20 kantoor – daar liggen ook onze roots. We weten wat we kunnen én hoe we als advocaten arbeidsrecht het verschil kunnen maken. We zoeken klanten die daarbij passen, die zelf ook graag op zoek gaan naar passende oplossingen voor de lange termijn.

Melanie Breedveld

Als ervaren en bevlogen advocaat arbeidsrecht adviseer en begeleid ik grote en kleine organisaties, MKB of juist non-profit, overheden, stichtingen (zoals zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen), HR professionals en particulieren. Eigenlijk ben ik actief op alle gebieden van het arbeidsrecht. Van individuele en collectieve ontslagkwesties, begeleiding van medezeggenschapstrajecten tot het opstellen en updaten van arbeidsovereenkomsten, managementcontracten en arbeidsvoorwaardenregelingen.

Ik help klanten graag – in een nauwe samenwerking – verder op weg, zodat ik goed de verbinding kan leggen tussen bedrijfsbelangen en persoonlijke belangen. Ik zie het als mijn rol om die belangen goed op elkaar aan te laten sluiten.

Ik ben als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Prinses Beatrixlaan 5, 2595 AK Den Haag, 070-335 35 35, [email protected]).

Uiteraard ben ik lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost-Nederland (VAARA), van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda ‘s-Hertogenbosch (VAR) en van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat mijn specialisatie arbeidsrecht (waaronder collectief ontslag en medezeggenschap) ook geregistreerd. Ik behaal ieder jaar minimaal 10 opleidingspunten op dit rechtsgebied.

Specialisaties:

  • Compliance / riskmanagement
  • Ondernemingsraad / medezeggenschap
  • Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
  • Advies RvC en bestuurders

Nevenfuncties:

Mijn directe nummer: +31 (0) 6 213 87 887

Mail mij

Jokelien Brouwer-Harbach

Ik ben sinds 2001 advocaat, begonnen in het arbeidsrecht en daar altijd in gebleven. Mijn drijfveer? De klant door een lastige situatie heen loodsen en als het even kan meedenken over een goede voorbereiding zodat een lastige situatie misschien wel voorkomen kan worden. Zeker in het arbeidsrecht is vakinhoudelijke kennis alleen niet genoeg om een goede advocaat te kunnen zijn.

Een stevige dosis inlevingsvermogen en het lef om je klant een spiegel voor te houden, zijn net zo belangrijk. Ik breng deze aspecten dan ook bewust samen in mijn manier van werken.

Ik ben als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Prinses Beatrixlaan 5, 2595 AK Den Haag, 070-335 35 35, [email protected]).

Uiteraard ben ik lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost-Nederland (VAARA) en van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten is de specialisatie arbeidsrecht (waaronder collectief ontslag en medezeggenschap) geregistreerd. Ik behaal ieder jaar minimaal 10 opleidingspunten op dit rechtsgebied.

Specialisaties:

  • Governance (advisering Raden van Toezicht/Commissarissen)
  • Wet Normering Topinkomens (WNT)
  • Reorganisaties

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Toezicht Driezorg Wonen, Welzijn & Zorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht (fusie organisatie)
  • Lid Helpdesk Governance van de Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn

Mijn directe nummer: +31 (0) 6 520 129 19

Mail mij