Het gaat om echte mensen
en concrete vragen en behoeften

Expertise

Bij OXP advocaten zijn we uitstekend op de hoogte van de juridische spelregels. En nog belangrijker: we weten ook hoe we ze moeten vertalen naar échte mensen, situaties en organisaties. We gaan telkens voor passende oplossingen op maat, want in iedere zaak spelen er weer andere vragen en behoeften. Waar nodig kunnen we het complete traject oppakken en in andere zaken bijspringen als flexibele schil voor andere experts. Zo zijn we ook vaak de vaste sparringpartner van HR-medewerkers.

Wij stellen kritische vragen om klanten echt verder te helpen en kijken soms op een hele andere manier naar een probleem. We helpen bij het oplossen van alledaagse arbeidsrechtelijke problemen en ook bij het begeleiden van complexe reorganisatietrajecten. Wat wij doen is heel divers, maar altijd scherp en ‘to the point’. Hieronder vertellen we alvast wat meer over onze expertises, maar bel of mail ons gerust als u een specifieke vraag heeft.

arbeidsvoorwaarden

Heeft u vragen over hoe u uw arbeidsvoorwaarden het beste kunt verwoorden, wat wel of niet mogelijk is en hoe u ze vertaalt naar een helder arbeidscontract? Wilt u weten of bepaalde afspraken wel rechtsgeldig zijn of wat gangbaar is in uw branche?

Wij hebben ruime ervaring in het opstellen en beoordelen van arbeidsvoorwaarden. Ook springen we geregeld bij als er ergens een discussie is over de uitleg en toepassing van de cao.

Arbeidsvoorwaarden zijn er in allerlei soorten en maten.

 • CAO
 • Personeelshandboek
 • Arbeidsvoorwaardenregeling
  of arbeidsvoorwaardengids
 • Bonusregeling
 • Concurrentiebeding
 • Studiekostenregeling
 • Leaseregeling
 • Reiskostenvergoeding
 • Onkostenvergoeding
 • Contractuele afvloeiingsregeling
  (golden parachute)

ondernemings- raad

Wilt u weten wanneer u een ondernemingsraad moet instellen? Hoe u dat dan het beste aanpakt en daarvoor de juiste mensen vindt? Wilt u weten hoe een onderneming ervoor zorgt dat OR-leden verstand van zaken hebben en wanneer de organisatie een besluit eigenlijk ter advisering aan de OR voor moet leggen? En wat als de OR negatief adviseert of niet wil instemmen met een verandering?

Iedere onderneming met personeel krijgt te maken met een vorm van medezeggenschap.

Wij begeleiden trajecten van ‘voornemen’ tot ‘besluit’ en we helpen graag met oplossingen en trainingen op maat waar u echt mee vooruit kunt.

 • Ondernemingsraad (OR)
 • Medezeggenschap
 • Personeelsvertegenwoordiging (PVT)
 • Centrale OR (COR)
 • Training & scholing van OR-leden
 • Adviesrecht
 • Instemmingsrecht
 • Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

contracten

Heeft u een goed beeld van wat u allemaal in een contract moet én kunt regelen? Welke afspraken rechtsgeldig zijn en welke niet. Welke onderwerpen u beslist niet mag vergeten en wat de consequenties zijn van een bepaalde afspraak? Wilt u weten of de contracten die u gebruikt eigenlijk nog wel actueel zijn? Of hoe u ervoor zorgt dat alles goed wordt geregeld bij een fusie of een verandering in functie?

Een voorbeeld voor een standaardcontract is (online) snel gevonden. Wij zorgen ervoor dat u een contract op maat krijgt dat naadloos aansluit op uw organisatie of functie. Dat u alles duidelijk heeft geregeld én vastgelegd. Of het nu gaat om een rechttoe-rechtaan arbeidscontract of juist om een bijzondere maatwerkafspraak of een heel specifiek beding, wij denken graag met u mee. Ook zorgen wij voor een periodieke check-up van uw modelcontracten.

 • Arbeidsovereenkomst
 • Modelcontracten
 • Overeenkomst van opdracht
 • Uitzendbeding
 • Modelovereenkomst DBA
 • Concurrentiebeding
 • Relatiebeding
 • Studiekostenbeding

ontslag

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, heeft hij dan wel voldoende dossier opgebouwd? En als dat niet zo is, is er dan toch een manier om het contract te beëindigen? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Moet er een ontslagvergoeding worden betaald? Hoe ziet een goede vaststellingsovereenkomst er uit? Hoe zit het met WW-rechten, een golden parachute, opties en aandelen? Welke invloed heeft de WNT op het ontslag?

Ontslag is maatwerk en een onderlinge regeling heeft vaak de voorkeur. Wij weten waar de partijen nog over kunnen onderhandelen en hoe ze tot de beste oplossing komen. En als procederen toch onvermijdelijk is, dan loodsen wij de werkgever of werknemer op een goede manier door dit – soms lastige – proces.

 • Vaststellingsovereenkomst
 • Redelijke grond
 • Ontslagprocedure UWV
 • Ontslagprocedure kantonrechter
 • Disfunctioneren
 • Ontslag op staande voet
 • Proeftijdontslag
 • Pensioenontslag
 • Transitievergoeding
 • Billijke vergoeding
 • Aanzegvergoeding
 • WNT
 • Contractuele ontslagvergoeding
  (golden parachute)
 • Long term incentive
 • Dossieropbouw

reorganisatie

Een reorganisatie vraagt een goede voorbereiding. Of het nu gaat om financiële problemen die leiden tot personele maatregelen, een verandertraject, een overname of outsourcing… er komen heel wat vragen op bij een reorganisatie. Mag u zelf kiezen welke medewerkers worden overgenomen? En wat als u wordt geselecteerd voor ontslag, wat kunt u dan doen? Wanneer moet u de OR benaderen en waarvoor? Bent u verplicht om met een sociaal plan te komen? Kunt u bij ontslag op kwaliteit selecteren? Welke regels gelden bij herplaatsing? Mag u de arbeidsvoorwaarden wijzigen?

Wij stellen met de klant een stappenplan opstellen zodat het hele traject goed en soepel verloopt. Zodat alle vragen én antwoorden aan bod komen, in de juiste volgorde. Bij omvangrijke projecten kunnen we zelfs op vaste tijdstippen op de werkvloer aanwezig zijn > interim.

 • Reorganisatieplan
 • Advies ondernemingsraad
 • Wet melding collectief ontslag
 • Overleg vakbonden
 • Sociaal Plan
 • Selectie op kwaliteit (stoelendans)
 • Afspiegelen
 • Overplaatsing
 • Herplaatsing
 • Wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Outsourcing
 • Overgang van onderneming
 • Collectief ontslag
 • Bezwaarprocedures,
  begeleidings- en adviescommissie

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Vanaf 1 juli 2021 is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Deze wet heeft ook aardig wat consequenties op het gebied van arbeidsrecht.

Stichtingen zoals zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen moeten rekening houden met een aantal belangrijke veranderingen. Vanuit onze expertise als advocaten arbeidsrecht nemen we jullie daarom graag mee langs de onderwerpen die iedere RvC en bestuurder goed op het netvlies moet hebben.

Zo hebben we er ook een blogserie over geschreven:

HR RISK MANAGEMENT

Weet u hoe u relevante wetten en regels en interne regelingen goed op elkaar laat aansluiten? En nog belangrijker: weet u ook waar uw compliance- en HRM-risico’s liggen? Krijgt integriteit voldoende aandacht binnen uw organisatie en zorgt u ervoor dat werknemers de juiste commitment hebben?

Regels hebben alleen effect als iedereen weet dat ze er zijn en hoe ze vervolgens met die regels om moeten gaan. Regels zijn niet statisch; ze zijn dynamisch en uiteindelijk gaat het altijd om mensenwerk. Wij helpen u graag bij het proces van HR risk management, van risicoanalyse tot actief stappenplan en de implementatie in uw organisatie.

 • Compliance(programma)
 • Governance Code
 • Goed personeelsbeleid
 • Human capital
 • Integriteit
 • Goed werkgeverschap
 • Training HRM
 • Dossieropbouw
  en dossierbeheer
 • Privacy
 • Klokkenluidersregeling
 • Social media protocol

STATUTAIR BESTUURDER

De statutair bestuurder neemt in het recht al jaren een bijzondere positie in. Maar weet u ook wat er eerder door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en nu door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is aangescherpt? Hoe een arbeidsovereenkomst met de statutair bestuurder eruit hoort te zien en hoeveel contracten een organisatie eigenlijk achter elkaar mag sluiten? En weet u of u bij een afscheid altijd een aandeelhoudersbesluit nodig heeft en of de OR hier ook nog iets over te zeggen heeft? Bent u zelf statutair bestuurder, weet u dan wat u moet doen als uw ontslag ineens op de agenda van de aandeelhoudersvergadering staat?

Wij kunnen proactief met u meedenken en een goede en zorgvuldige strategie uitrollen. Zo weet u ook hoe u op een rechtsgeldige manier afscheid kunt nemen van uw statutair bestuurder en of u dan een transitievergoeding moet betalen of een billijke vergoeding.

 • Arbeidsovereenkomst
 • WNT
 • Governance Code
 • Aandeelhoudersvergadering
 • Ontslagbesluit
 • Beëindigingsovereenkomst
 • Golden parachute
 • Bedenktermijn?
 • Adviesrecht OR
 • Opzegverbod

wet dba

Kunt u als opdrachtgever met de wet DBA nog wel werken met zelfstandigen? En waar moet een  zzp-er op letten? Is werken met een modelovereenkomst voldoende? Weet u welke risico’s er zijn?

Wij vragen ons niet als eerste af wélke modelovereenkomst u moet gebruiken. We brengen eerst in kaart welke risico’s er zijn. Op basis van dit risicoprofiel kunt u beslissen op welke plek in de organisatie u zzp-ers kunt inzetten én op welke manier. Vervolgens kijken we welke uitvoering daarbij past. Of u een bestaande modelovereenkomst kunt inzetten of een maatwerkovereenkomst.

In overleg met een fiscalist waar wij mee samenwerken, kunt u een DBA audit uit laten voeren om te kijken of er ook nog andere -interessantere-  fiscale oplossingen mogelijk zijn.

 • Modelovereenkomst
 • Maatwerkovereenkomst
 • Management B.V.
 • Overleg Belastingdienst
 • DBA audit
 • Vrijwaring loonbelasting
  en premies volksverzekeringen
 • Opting-in
 • Doorbetaald loonregeling

ZIEKTE EN ARBEIDS- ONGESCHIKTHEID

Niet iedere werknemer die ziek is, is ook meteen arbeidsongeschikt. Dit bepaalt u samen met de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige. Een heldere aanpak bij re-integratie kan helpen om iemand weer snel op de rit te krijgen. Dat is goed voor de werknemer én de werkgever.

Maar hoe ziet die re-integratie er dan uit? Wie is hiervoor verantwoordelijk en hoe houdt u een vinger aan de pols? Wat gebeurt er als de arbeidsongeschiktheid toch langdurig is en de Ziektewet, de WW of WIA / WGA in beeld komt? Wij helpen u om tot een zorgvuldige afweging én aanpak te komen, die ook goed voelt.

 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA / WGA)
 • Ziektewet (Zw)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Poortwachter
 • Cao
 • Human capital
 • Bedrijfsarts
 • Eigenrisicodrager
 • Loonsanctie
 • Derde ziektejaar