De letter van de wet
mét inlevingsvermogen

Inbedding van het werk in de organisatie: het ei van Columbus?

19.12.2022 Jokelien Brouwer

Wanneer ben je in dienst op grond van een arbeidsovereenkomst? En wanneer ben je zelfstandige en heb je dus géén arbeidsovereenkomst, maar juist een overeenkomst van opdracht? In het arbeidsrecht heet dit de ‘kwalificatievraag’. Deze vraag is al jarenlang bron van discussie. In de ‘voortgangsbrief werken met en als zelfstandige(n)’ van 16 december 2022 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staan interessante plannen. Het kabinet wil o.a. de regelgeving rondom de beoordeling van arbeidsrelaties verduidelijken en het grijze gebied tussen werknemer en zelfstandigheden...

Lees Meer

Dossier opbouwen of kiezen voor ‘empowerment’?

24.08.2022 Jokelien Brouwer

 Weg met het klassieke functioneringsgesprek. Niet aanspreken op wat niet goed gaat. Maar juist ‘empoweren’, aanmoedigen. Het spreekt me wel aan, die positieve insteek. Misschien is dit wel wat wordt bedoeld met ‘iemand in zijn kracht zetten’? En het zal een goede ‘flow’ in de organisatie brengen, kan ik me voorstellen. De 'maar' En nu de ‘maar’. Feit is nu eenmaal dat aanmoediging niet bij alle medewerkers dat stukje ‘flow’ brengt dat je als werkgever wil zien. Omdat de medewerker niet goed begrijpt wat van...

Lees Meer

Spanningsveld: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en governance principes

04.10.2021 Jokelien Brouwer

In een vorig blog vroeg ik aandacht voor de keerzijde van de bijzondere ketenregeling die voor bestuurders geldt. De ketenregeling wordt voor deze groep opgerekt: de maximum termijn van 3 jaar geldt niet. Dit betekent dat er 3 langer lopende arbeidsovereenkomsten achter elkaar kunnen worden gesloten. Bijvoorbeeld 3 x 4 jaar, maar er zijn veel varianten denkbaar. Toch direct onbepaalde tijd Indien van deze opgerekte ketenregeling gebruik wordt gemaakt, ontstaat er pas veel later dan voor ‘gewone’ werknemers een contract voor onbepaalde tijd. Maar wat...

Lees Meer

Ketenregeling voor bestuurders – net even anders

17.05.2021 Jokelien Brouwer

Kan een contract nóg een keer voor bepaalde tijd worden verlengd? En hoe vaak mag dat achter elkaar? En voor hoe lang? Het zijn allemaal vragen over de ‘ketenregeling’. Dat er voor de bestuurder iets andere regels gelden dan voor een ‘gewone’ werknemer, is niet zo bekend. In deze bijdrage leg ik uit wat er wel en niet kan met contracten voor bepaalde tijd. Basis van de ketenregeling: 3 x 3 x 6 De wet (artikel 7:668a lid 1 BW) stelt op 2 manieren grenzen...

Lees Meer

WBTR & schorsing van een bestuurder

25.03.2021 Melanie Breedveld

Vanaf 1 juli 2021 geldt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet heeft ook aardig wat consequenties op het gebied van arbeidsrecht. Toezichthouders en bestuurders van stichtingen zoals zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen moeten rekening houden met een aantal belangrijke veranderingen. Vanuit onze expertise als advocaten arbeidsrecht nemen we jullie daarom graag mee langs de belangrijkste onderwerpen voor de RvC als werkgever en de bestuurder als werknemer. In deel 7 van deze blogserie kijken we naar de mogelijkheden en de gevolgen van schorsing...

Lees Meer

WBTR & het ontslag van een stichtingsbestuurder

23.03.2021 Melanie Breedveld

Vanaf 1 juli 2021 geldt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet heeft ook aardig wat consequenties op het gebied van arbeidsrecht. Toezichthouders en bestuurders van stichtingen zoals zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen moeten rekening houden met een aantal belangrijke veranderingen. Vanuit onze expertise als advocaten arbeidsrecht nemen we jullie daarom graag mee langs de belangrijkste onderwerpen voor de RvC als werkgever en de bestuurder als werknemer. In deel 6 van deze blogserie kijken we naar ontslag de bestuurder zónder redelijke grond. Ontslag...

Lees Meer

WBTR & een disfunctionerende stichtingsbestuurder

23.03.2021 Melanie Breedveld

Vanaf 1 juli 2021 geldt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet heeft ook aardig wat consequenties op het gebied van arbeidsrecht. Toezichthouders en bestuurders van stichtingen zoals zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen moeten rekening houden met een aantal belangrijke veranderingen. Vanuit onze expertise als advocaten arbeidsrecht nemen we jullie daarom graag mee langs de onderwerpen die iedere RvC en bestuurder goed op het netvlies moet hebben. In deel 5 van deze blogserie kijken we naar wat een RvC kan doen bij een...

Lees Meer

WBTR & gronden voor ontslag stichtingsbestuurder

22.03.2021 Melanie Breedveld

Vanaf 1 juli 2021 geldt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet heeft ook aardig wat consequenties op het gebied van arbeidsrecht. Toezichthouders en bestuurders van zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen moeten rekening houden met een aantal belangrijke veranderingen. Vanuit onze expertise als advocaten arbeidsrecht nemen we jullie daarom graag mee langs de onderwerpen die iedere RvC en bestuurder goed op het netvlies moet hebben. In deel 4 van deze blogserie kijken we naar redelijke gronden voor ontslag van een bestuurder. Redelijke grond...

Lees Meer

WBTR & RvT als werkgever

22.03.2021 Melanie Breedveld

Vanaf 1 juli 2021 geldt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet heeft ook aardig wat consequenties op het gebied van arbeidsrecht. Toezichthouders en bestuurders van zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen moeten rekening houden met een aantal belangrijke veranderingen. Vanuit onze expertise als advocaten arbeidsrecht nemen we jullie daarom graag mee langs de onderwerpen die iedere RvC en bestuurder goed op het netvlies moet hebben. In deel 3 van deze blog-serie kijken we naar de rol van de Raad van Commissarissen of Raad...

Lees Meer

WBTR & rechtspositie stichtingsbestuurder

22.03.2021 Melanie Breedveld

Vanaf 1 juli 2021 geldt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet heeft ook aardig wat consequenties op het gebied van arbeidsrecht. Toezichthouders en bestuurders van zorginstellingen, wooncorporaties en onderwijsinstellingen moeten rekening houden met een aantal belangrijke veranderingen. Vanuit onze expertise als advocaten arbeidsrecht nemen we jullie daarom graag mee langs de onderwerpen die iedere RvC en bestuurder goed op het netvlies moet hebben. In deel 2 van deze blogserie kijken we naar de veranderde rechtspositie van stichtingsbestuurders. Dit heeft namelijk consequenties...

Lees Meer