Arbeidsrecht – onderwijs


Sinds 2020 geldt voor álle werknemers in het onderwijs, bijzonder of openbaar, het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek (BW). Alle medewerker zijn werkzaam op grond van een arbeidsovereenkomst en een cao waarin al heel veel is geregeld. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderlijke omstandigheden en situaties waarbij de ondersteuning van een expert onmisbaar is. Zo begeleiden en adviseren onze advocaten arbeidsrecht een groot aantal onderwijsinstellingen. Van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs tot aan het MBO, HBO en de universiteit.


Arbeidsrecht voor het onderwijs

Bij onderwijsinstellingen kunnen er aardig wat vraagstukken spelen rond werkgeverschap en personeel. Het gaat bij onderwijsinstellingen immers om een bijzondere balans tussen inhoudelijk goed onderwijs, een veilig klimaat (voor leerlingen en leerkrachten) en goede werkomstandigheden. De publieke druk neemt toe, ouders en leerlingen zijn steeds mondiger en kritisch, social media is niet meer weg te denken… en hiermee is het een uitdaging voor onderwijsinstellingen om op een adequate manier recht te doen aan de verschillende partijen en belangen.

In het dynamische speelveld van een onderwijsinstelling kunnen zich allerlei scenario’s voordoen. Het is niet altijd eenvoudig om hier de juiste route in te vinden. Hoe pak je dit als werkgever zorgvuldig aan? Hoe beperk je eventuele schade, hoe zorg je ervoor dat je niet (te) overhaast reageert of juist te traag. En hoe blijf je ook nog vasthouden aan de eigen normen en kernwaarden?

Onze advocaten arbeidsrecht zijn goed thuis in deze strategische vragen. We focussen ons op de balans tussen afstand en nabijheid in het onderwijs en kijken naar de feiten. Een aanname is zo gedaan, maar hoe zit het echt? En wat is dan het juridisch kader? Hierbij verliezen we de menselijke maat hierbij niet uit het oog.

Wij ondersteunen praktisch en strategisch met raad en daad bij:
– reorganisaties en samensmelting van onderwijsinstellingen;
– langdurige ziekte;
– disfunctioneren en grensoverschrijdend gedrag (richting collega’s en leerlingen);
– disciplinaire maatregelen en ontslag;
– procedure via het UWV of de kantonrechter;
– opstellen van een vaststellingsovereenkomst;
– controle arbeidscontracten en opleidingsafspraken.


Arbeidsrecht voor bestuurders onderwijsinstellingen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (sinds juli 2021) heeft consequenties op het gebied van arbeidsrecht voor bestuurders van stichtingen, zoals veel onderwijsinstellingen. Onze advocaten arbeidsrecht nemen de Raad van Commissarissen en/of de bestuurders in het onderwijs graag mee langs de cruciale punten die ze écht moeten weten over de arbeidsrelatie en nieuwe invulling van de werkgeversrol. In deze serie blogs komt al heel veel informatie (begrijpelijk en behapbaar) aan bod.


Betrokkenheid van onze advocaten arbeidsrecht

De advocaten arbeidsrecht van OXP zijn zelf ook direct betrokken bij het onderwijsveld. Als ouders van schoolgaande kinderen (PO en VO), maar ook als lid van de medezeggenschapsraad van school (PO) en als voormalig lid van de Raad van Commissarissen van een scholengemeenschap in het VO.

Ook op zoek naar een advocaat arbeidsrecht die gespecialiseerd is in het onderwijs? Dan spreken we u graag een keer.