Arbeidsrecht – RvC


Onze advocaten werken op het gebied van arbeidsrecht ook samen met de Raad van Commissarissen (RvC). Een RvC is immers de werkgever van een (stichtings)bestuurder en vanuit die rol komt de arbeidsrechtelijke kant ook om de hoek kijken. Denk bijvoorbeeld aan een ontslag, aan het opstellen van het arbeidscontract en de arbeidsvoorwaarden, en aan het aanspreken en horen van een bestuurder.


Ondersteuning arbeidsrecht voor leden van de RvC

RvC-leden vervullen een belangrijke, maar ook uitdagende rol met een bijzondere dynamiek. Want hoe vullen jullie als divers, samengesteld team de rol van werkgever precies in? Dit is een collegiale verantwoordelijkheid van de RvC, waarin de remuneratiecommissie een voortrekkersrol heeft. Echter… niet binnen iedere RvC is er (voldoende) kennis van het arbeidsrecht en de WNT. Dit zorgt bij het invullen van de werkgeversrol dan ook voor de nodige vragen.

“Wat moet er worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst met een bestuurder? Hoe vaak kan een contract verlengd worden? Wat mag en kan op grond van de WNT? Leven we de governance principes en codes goed na?”

Onze advocaten arbeidsrecht worden vaak ingeschakeld door een RvC als die tegen een specifieke vraag aanloopt. Bijvoorbeeld als er bij de RvC een brief van de OR of medewerkers binnenkomt waarin men zich beklaagt over het functioneren van de bestuurder. Of als de RvC zelf geconfronteerd wordt met een moeizame samenwerking met de bestuurder of juist binnen een Raad van Bestuur. Wil de RvC dan afscheid nemen van de bestuurder of is eerst een andere interventie nodig of wenselijk? We bieden begeleiding als de RvC afscheid wil nemen van een bestuurder en dat traject zo goed mogelijk aan wil pakken.

Gedegen kennis én eigen ervaring

Onze advocaten hebben niet alleen een gedegen kennis van het arbeidsrecht, ze zijn ook uitstekend op de hoogte van de WNT én de WBTR. Over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen hebben we zelfs een serie blogs geschreven. In deze blogs komt heel behapbaar aan bod welke arbeidsrechtelijke onderwerpen een RvC goed op het netvlies moet hebben als werkgever.

De advocaten arbeidsrecht van OXP hebben zelf ook concrete ervaring als toezichthouder. Als lid van de Raad van Commissarissen bij een stichting in de kraamzorg/thuiszorg, als RvC-lid bij een stichting in de ouderenzorg én als lid van de Helpdesk Governance (aandachtsgebied arbeidsrecht), Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).


Is uw RvC op zoek naar een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht? Dan spreken we u graag een keer.