Arbeidsrecht – zorg en welzijn


Arbeidsrecht in de zorg is behoorlijk omvangrijk. In de zorg zijn meer dan een miljoen mensen werkzaam en op die medewerkers zijn heel wat verschillende regels en arbeidsovereenkomsten van toepassing. De advocaten arbeidsrecht van OXP advocaten maken zorginstellingen graag op een praktische en strategische wegwijs in dit doolhof.


Arbeidsrecht voor zorg en welzijn

De sector zorg- en welzijn is norm divers en strekt zich uit van sociaal werk tot ziekenhuizen. Ook maken de veranderende regels en de verschillende cao’s de arbeidsrechtelijke onderwerpen behoorlijk complex.

Een greep uit de cao’s die van toepassing zijn met ieder hun eigen bepalingen:
– Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT);
– Ziekenhuizen;
– Universitair Medisch Centrum;
– Huisartsenzorg;
– Ambulancezorg;
– Gehandicaptenzorg;
– Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ);
– Sociaal Werk;
– Jeugdzorg;
– Kinderopvang.

Naast deze cao’s speelden er de afgelopen jaren ook nog een aantal belangrijke veranderingen die ook betrekking hebben op het arbeidsrecht voor medewerkers in de zorg- en welzijnssector:
– nieuwe Arbowet;
– Wet Klachten Kwaliteit en Geschillen in de Zorg (WKKGZ);
– Wet Werk en Zekerheid;
– Wet Normering Topinkomens (WNT);
– Participatiewet;
– en de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Dankzij de specialisatie en de up-to-date kennis van onze advocaten arbeidsrecht, zijn ze goed op de hoogte van de regels, de ontwikkelingen en de mogelijkheden. Van aanstellingen, contracttypes, leer-arbeidsovereenkomsten, beloningen, onregelmatigheidstoeslagen, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, de rol van de beroepscode en aanpassing arbeidsvoorwaarden tot ontslag, disciplinaire sancties, activeringsregelingen en sociale plannen aan toe.

De sector is sterk in beweging en de zorg kent een hoge werkdruk. Bovendien vraagt de omslag naar meer eigen regie en verantwoordelijkheid om gerichte aandacht voor ontwikkeling en aanpassing.

De zorg draait om mensen. Om cliënten, patiënten, familie, medewerkers en collega’s. Om deskundigheid en vertrouwen. Dat is wat de zorg zo uniek maakt, maar dit brengt ook meteen de nodige uitdagingen.


De mensen achter de regels

De zorg en het menselijk handelen in de zorg ligt onder een vergrootglas. Bij incidenten moet er dan ook adequaat worden gehandeld. Maar hoe weet je wat kan, wat mag, wat verstandig is en wat een buitensporige reactie is? Vooral als je niet exact weet wat er aan de hand is, kun je een medewerker niet zomaar op staande voet ontslaan. Diefstal, agressie, alcoholgebruik tijdens werktijd, ongewenste intimiteiten, onjuiste bejegening van cliënten of collega’s, disfunctioneren en ernstige misdragingen… het zijn serieuze onderwerpen die om een gedegen begeleiding én om zorgvuldig onderzoek vragen. Onze advocaten arbeidsrecht hebben daar ervaring mee en ze kunnen – als dat nodig is – ook snel schakelen met onafhankelijke onderzoeksbureaus. Ook kunnen ze snel bijspringen bij de afweging én de schriftelijke onderbouwing van een tijdelijke schorsing of non-actiefstelling.


Arbeidsrecht voor bestuurders in de zorg

Sinds 1 juli 2021 is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Deze wet heeft ook arbeidsrechtelijke gevolgen voor bestuurders van stichtingen, zoals veel welzijns- en zorginstellingen. Onze advocaten arbeidsrecht nemen de Raad van Commissarissen en/of de bestuurders graag mee langs de cruciale punten. In deze serie blogs komt al heel veel informatie (begrijpelijk en behapbaar) aan bod.


Klanten over onze advocaten arbeidsrecht

We hebben een aantal klanten gevraagd naar hun persoonlijke ervaring met OXP advocaten. Lees hier het verhaal van Corinne de Bruijn. Ze heeft als HR-professional interim gewerkt bij o.a. het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg en het Franciscus ziekenhuis (nu Bravis) in Roosendaal. Hierbij heeft ze ook samengewerkt met Melanie Breedveld van OXP advocaten.


Directe ervaring van onze advocaten arbeidsrecht

De advocaten arbeidsrecht van OXP hebben zelf ook concrete ervaring in de zorg. Als lid van de Raad van Commissarissen bij een stichting in de kraamzorg/thuiszorg, als RvC-lid bij een stichting in de ouderenzorg én als lid van de Helpdesk Governance (aandachtsgebied arbeidsrecht), Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

Ook op zoek naar een advocaat arbeidsrecht die gespecialiseerd is in zorginstellingen? Dan spreken we u graag een keer.