De letter van de wet
mét inlevingsvermogen

Privacy in HR: bewaartermijnen onder de AVG

03.04.2018 Jokelien Brouwer

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese privacy verordening, de AVG. Hoe zit het met hele praktische, dagelijkse zaken op HR terrein, zoals bewaartermijnen? Het antwoord staat niet in de wet Om te beginnen: in de privacy wetgeving staan geen bewaartermijnen. Ze staan niet  de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) straks ook niet in de AVG.  In de AVG staat eenvoudig gezegd alleen de gegevens mogen bewaard worden zolang ze relevant zijn. Relevant voor het doel waarvoor ze ooit zijn verzameld. Uiteraard op voorwaarde dat...

Lees Meer

Privacy in HR: wat mag er onder de AVG in een personeelsdossier zitten?

15.03.2018 Jokelien Brouwer

De nieuwe privacy wetgeving houdt de gemoederen flink bezig. Er verandert vanaf 25 mei 2018 met de komst van de Europese privacy verordening (AVG) veel. Werknemers krijgen meer rechten en werkgevers meer plichten. Het leidt tot allerlei praktische vragen. Bijvoorbeeld wat er straks nog in een personeelsdossier bewaard mag worden. Het antwoord staat niet in de wet Om te beginnen: de wet verbiedt niets. In de wet staat niet wat wel of niet in een personeelsdossier mag worden bewaard. Dat is onder de huidige Wet...

Lees Meer

#metoo: een melding van seksuele intimidatie, wat nu?!

27.11.2017 Jokelien Brouwer

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Daar zal iedereen het wel over eens zijn. Een duidelijk kader stellen als werkgever (wat kan wel en wat niet?) is een eerste stap. Wellicht omdat u als werkgever bepaalde normen en waarden wenst binnen de organisatie. Maar ook omdat uit rechtspraak blijkt dat er wisselend wordt gedacht over de vraag wat nu seksuele intimidatie is. Voor meer uitleg over de juridische definitie van seksuele intimidatie en hoe daar door rechters mee wordt omgegaan, verwijs ik naar mijn vorige...

Lees Meer

#metoo: wie bepaalt wat seksuele intimidatie is?

07.11.2017 Jokelien Brouwer

Als gevolg van #metoo wordt er openlijk gesproken over machtsmisbruik en seksuele intimidatie. De vrijheid en durf worden gevoeld om te zeggen ‘ik heb het ook meegemaakt’. Een ontwikkeling die ik toejuich. Hopelijk zorgt het voor bewustwording zodat ongewenst gedrag achterwege blijft. De kans dat u als werkgever te maken krijgt met een melding van seksuele intimidatie lijkt door #metoo een stuk groter te worden. In mijn volgende artikel leg ik uit welke zorgplicht u als werkgever heeft. En wat u moet doen als u...

Lees Meer

Sollicitanten screenen op social media: mag dat nu wel of niet?

03.10.2017 Jokelien Brouwer

Facebook, Instagram, twitter… het zijn ideale bronnen om meer te weten te komen over een sollicitant. En als nieuwsgierigheid de overhand krijgt, is de sollicitant al snel even gecheckt op social media. Er zijn recent Kamervragen over gesteld, mag het nu wel of niet? In dit artikel leg ik de spelregels uit. Welke grondslag bestaat er voor de screening? Het online screenen van sollicitanten is een verwerking van persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegeven (WBP) is daarop van toepassing (en vanaf 18 mei 2018 de Europese...

Lees Meer

Spraakmakende cases in het arbeidsrecht – OXP advocaten op OndernemerLIVE 2017

04.09.2017 Melanie Breedveld

Mag een mannelijke werknemer met een oorbel worden geweigerd op het werk? En wat als het haar van de vrouwelijke collega te kort is, mag dat wel? De buschauffeur die liegt over het gebruik van zijn mobiel, is dat reden voor ontslag? En wat te denken van de collega die op dat hele gezellige personeelsfeestje wel erg uit z'n dak gaat? Klinkt allemaal zo alledaags en misschien ook wel herkenbaar, maar makkelijk is het niet. Dus werkgevers opgelet. Of je nu 2 werknemers hebt of 500,...

Lees Meer

“De vakantie zit er op, hoeveel vakantiedagen heb ik nog staan?”

28.08.2017 Melanie Breedveld

De zomervakantie is (bijna) voorbij en het normale leven begint weer. Dan is het best fijn om alvast uit te kijken naar een volgende vakantie. Maar is wel duidelijk hoeveel vakantiedagen uw werknemer nog heeft staan? Wie houdt dit bij, doet werkgever dit of is iedere werknemer hier zelf verantwoordelijk voor?   Werknemer bepaalt, tenzij 'gewichtige redenen' De hoofdregel is dat de werkgever de vakantie vaststelt overeenkomstig de wensen van werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Dat klinkt ook best logisch. Uw werknemer zal...

Lees Meer

Hoe voorkomt u dat een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst wordt

21.08.2017 Jokelien Brouwer

Een stage- of leerovereenkomst lijkt soms bedrieglijk veel op een arbeidsovereenkomst. Wanneer is het nog een stage? En wat kunt u er als werkgever aan doen om te voorkomen dat het arbeidsovereenkomst is of wordt? Grote financiële risico's Een belangrijke vraag, omdat bij een arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld het minimumloon is verschuldigd. Maar vaker nog het hogere cao-loon. En wat te denken van arbeidsrechtelijke bescherming en het pensioenfonds dat achterstallige premies betaald wil zien. Deze problematiek speelt bij alle vormen van stage, ik denk daarbij ook aan...

Lees Meer

Arbowet 2017: second opinion bij een andere bedrijfsarts: vrij spel voor de werknemer?!

07.07.2017 Jokelien Brouwer

Mag de behandelend bedrijfsarts een verzoek om een second opinion weigeren? Waar heeft u als werkgever nog grip op? Het vernieuwde Arbobesluit geeft duidelijkheid. Weigering second opinion hoge uitzondering In mijn vorige artikel over de second opinion stelde ik de vraag wanneer een bedrijfsarts zwaarwegende argumenten heeft om een second opinion af te wijzen. Met mij vroegen zich dat vele betrokken organisaties af, zoals Oval en VNO NCW. In het voorjaar 2017 waren er al signalen dat afwijzing van een second opinion een hoge uitzondering...

Lees Meer

Toezichthouden: geen kwestie meer van old boys network

27.06.2017 Jokelien Brouwer

Per 1 juli 2017 treed ik toe tot de Raad van Toezicht van Stichting Driezorg en daar ben ik trots op! Ik voeg graag mijn kennis en kunde toe om zo bij te kunnen dragen aan goede en veilige ouderenzorg, in een organisatie waar het prettig werken is en die financieel gezond is. Dat zijn nogal wat hoogdravende doelstellingen in één zin. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Exit old boys network Anno 2017 is toezichthouden geen erebaantje meer voor leden van het old boys...

Lees Meer