De letter van de wet
mét inlevingsvermogen

Invoeren klokkenluidersregeling: tips & tricks voor integriteit in de praktijk

15.05.2017 Jokelien Brouwer

Een goede cultuur is essentieel om een klokkenluidersregeling ook echt te laten werken. Het voorkomt misstanden en bevordert integriteit. Maar hoe krijgt u dat als werkgever voor elkaar? Heeft een werkgever zelf ook iets aan een klokkenluidersregeling? Werkgevers met meer dan 50 werknemers zijn sinds 1 juli 2016 verplicht een klokkenluidersregeling in te voeren. Ik schreef in het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk een uitgebreid artikel over deze nieuwe wet. De eerste indruk is dat de wet alleen de klokkenluider beschermt, maar dat is niet juist. De wet...

Lees Meer

Evaluatiewet WNT maakt variabele beloning weer mogelijk

20.04.2017 Jokelien Brouwer

Bonussen in de (semi)publieke sector zijn onder de WNT verboden. De gedachte was dat bestuurders die werken voor de publieke zaak niet financieel geprikkeld hoeven te worden. Prestatiebeloning werd onwenselijk gevonden. Daar gaat nu verandering in komen. Haastwerk De WNT is sinds 1 januari 2013 van kracht. Een sterk politiek gedreven wet. Haastig ingevoerd en al meerdere keren (noodgedwongen) gerepareerd. Sinds de inwerkingtreding zijn de Aanpassingswet WNT, de Reparatiewet WNT en WNT 2 al de revue gepasseerd. In 2015 heeft een evaluatie van de wet...

Lees Meer

Arbowet 2017: is er altijd recht op een second opinion bij de bedrijfsarts?

20.04.2017 Jokelien Brouwer

Werknemers krijgen het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Werkgevers zien de bui al hangen: discussie, vertraging, kosten. Hoe zit het precies? Second opinion: waarover? Werknemers krijgen van 1 juli 2017 (verwachte invoeringsdatum) het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts, verbonden aan een andere organisatie. Dit ziet op persoonsgerichte adviezen en niet op collectieve zaken zoals het algemeen ziekteverzuimbeleid. De second opinion kan betrekking hebben op ziekteverzuimbegeleiding, een PAGO (arbeidsgezondheidskundig onderzoek) of de consultatie van de bedrijfsarts in het...

Lees Meer

Arbowet 2017: stevige rol voor preventiemedewerker en ondernemingsraad

07.04.2017 Jokelien Brouwer

De nieuwe Arbowet legt nadruk op preventie en duurzame inzetbaarheid.  De werkgever, preventiemedewerker, Arbodienst én de ondernemingsraad spelen ieder hun eigen rol daarin. Waar moet u als werkgever allemaal rekening mee houden? Wat doet een preventiemedewerker? De werkgever is op dit moment al verplicht onder zijn personeel een preventiemedewerker aan te stellen (artikel 13 Arbowet). En als dit binnen de onderneming zelf niet te organiseren is, mag dit ook met behulp van andere deskundige personen worden georganiseerd. De preventiemedewerker moet zelfstandig en onafhankelijk kunnen opereren...

Lees Meer

Arbowet 2017: checklist basiscontract

24.03.2017 Jokelien Brouwer

Voor werkgevers is het hoogste tijd om het contract met de arbodienst door te lichten. Wat moet er in het basiscontract arbodienstverlening staan? En voldoen de huidige afspraken dus nog wel? Verplicht basiscontract Als werkgever bent u verplicht om een basiscontract arbodienstverlening te hebben. Deze verplichting geldt waarschijnlijk per 1 juli 2017, daarover volgt nog een besluit. Voor lopende contracten met arbodienstverleners zal na het ingaan van de wetswijziging een overgangsperiode van een jaar gleden. Wat moet er in het basiscontract staan? In het basiscontract...

Lees Meer

Weet u eigenlijk wat een Modelovereenkomst DBA is?

09.03.2017 Melanie Breedveld

“Een systeem van modelcontracten, zonder een wettelijke en fiscale grondslag, is niet geschikt om vooraf zekerheid te bieden aan opdrachtgevers en opdrachtnemers.”, zo blijkt uit het rapport van ONL voor Ondernemers dat op 7 maart 2017 bekend werd. Op zich kan ik mij hierin best redelijk vinden, al heb ik niet aan het onderzoek meegedaan en ken ik de context van de vragen niet. Ik denk wel dat er een breed gedeelde zorg bestaat dat we er met een ‘modelcontract’ helemaal niet zijn. Dit brengt...

Lees Meer

Heeft u als werkgever iets te vrezen van het Huis voor klokkenluiders?

07.03.2017 Jokelien Brouwer

Uw werknemer stapt naar het Huis voor klokkenluiders, waar krijgt u als werkgever dan mee te maken? Welke bevoegdheden heeft het Huis eigenlijk?  Wat is het Huis voor klokkenluiders? Het Huis voor klokkenluiders is een nieuwe instelling, gebaseerd op de Wet Huis voor klokkenluiders die per 1 juli 2016 van kracht is geworden. In het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk schreef ik een uitgebreid artikel over deze nieuwe wet. In dit blogbericht ga ik in op de taken en bevoegdheden het Huis. Het Huis heeft twee afdelingen:...

Lees Meer

Drie tips voor een goede klokkenluidersregeling

17.02.2017 Jokelien Brouwer

U bent als werkgever met meer dan 50 werknemers verplicht een klokkenluidersregeling in te stellen. Maar waar moet u beginnen? Wat is eigenlijk een goede klokkenluidersregeling? Een goede klokkenluidersregeling is een regeling die er ten eerste voor zorgt dat werknemers zich vrij voelen om een misstand bij de werkgever te melden. Maar een goede klokkenluidersregeling zorgt er ook voor dat de werkgever de melding serieus en zorgvuldig oppakt. Dat is de kern van de Wet Huis voor klokkenluiders. In het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk schreef ik...

Lees Meer

Is een stageplaats dan toch een arbeidsovereenkomst?

07.02.2017 Melanie Breedveld

De inzet van stagiaires is in heel veel sectoren de normaalste zaak van de wereld. Daarbij wordt aangenomen dat een stagiaire geen dienstverband heeft en geen loon ontvangt, maar hooguit een bescheiden stagevergoeding. Toch kan aan deze praktijk nu een einde komen. Op 6 februari 2017 werd bekend dat de Inspectie SZW twee Limburgse GGZ-instellingen op de vingers tikt. Zij zouden gebruiken maken van stagiaires (werkervaringsplaatsmedewerkers of WEP-ers) tegen betaling van een kleine stagevergoeding, terwijl er eigenlijk een normaal dienstverband zou bestaan. Daarom hebben die...

Lees Meer

Wanneer -en waarom- moet uw onderneming een klokkenluidersregeling instellen?

01.02.2017 Jokelien Brouwer

De Wet Huis voor klokkenluiders biedt werkgevers (met meer dan 50 werknemers) de kans eerst zelf orde op zaken te stellen… De nieuwe wet beschermt klokkenluider én werkgever Werkgevers met meer dan 50 werknemers zijn sinds 1 juli 2016 verplicht een klokkenluidersregeling in te stellen. Ik schreef in het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk een uitgebreid artikel over de nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders. De eerste indruk is dat deze wet alleen de klokkenluider beschermt, maar dat is te beperkt bekeken. De wet heeft namelijk ook het...

Lees Meer