De letter van de wet
mét inlevingsvermogen

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen & arbeidsrecht

18.03.2021 Melanie Breedveld

Vanaf 1 juli 2021 is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Deze wet heeft ook aardig wat consequenties op het gebied van arbeidsrecht. Stichtingen zoals zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen moeten rekening houden met een aantal belangrijke veranderingen. Vanuit onze expertise als advocaten arbeidsrecht nemen we jullie daarom graag mee langs de onderwerpen die iedere RvC en bestuurder goed op het netvlies moet hebben. In deel 1 van deze blogserie schetsen we alvast een globaal beeld van de arbeidsrechtelijke gevolgen van de...

Lees Meer

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: het ontslag van de stichtingsbestuurder op de schop

29.01.2020 Jokelien Brouwer

Niets zo veranderlijk als de regels rondom ontslag. Op 1 juli 2015 ging het arbeidsrecht flink op de schop met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Per 1 januari 2020 dient zich de opvolger van de WWZ al aan, de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Daarnaast is de WNT relevant en die wet is sinds haar introductie op 1 januari 2013 ook al meerdere keren gewijzigd. Het geheel van regelgeving rondom het ontslag van een stichtingsbestuurder wordt er niet overzichtelijker op. Bovendien...

Lees Meer

Samenwerking OXP – NVTZ: nieuwe stap in betrokkenheid bij de zorg

09.10.2019 Jokelien Brouwer

“Wij zijn betrokken advocaten”, menig advocatenkantoor heeft dit op haar website staan. Maar wat zegt die zin eigenlijk, iedereen is toch ‘betrokken’? De vraag is natuurlijk: hoe ben je betrokken? Dat is het verschil tussen woorden en daden. Toezichthouder in de zorg Ons werk als advocaat in de zorg kent een lange geschiedenis, waarvan zowel de ‘cure’ als ‘care’ deel uit maken. Daarnaast vervullen wij beiden sinds een aantal jaar een rol als toezichthouder in de zorg, Melanie Breedveld bij Stichting IVT Zorg in Den...

Lees Meer

De arbeidsovereenkomst en pensioen: kan een werknemer afstand doen van pensioen?

06.05.2019 Jokelien Brouwer

Je bent werknemer en kunt via jouw werkgever deelnemen aan een pensioenregeling. Maar eigenlijk wil je liever niet meedoen, oftewel je wilt afstand doen van pensioen. Bijvoorbeeld omdat je van mening bent dat je voldoende andere financiële middelen hebt om op jouw oude dag te kunnen stoppen met werken. Of omdat je liever nu meer inkomen geniet. Het scheelt in ieder geval de eigen bijdrage in het pensioen waardoor je netto meer overhoudt. En misschien is de werkgever wel bereid de werkgeverspremie om te zetten...

Lees Meer

De arbeidsovereenkomst en pensioen: Een werknemer aannemen, wat mag of moet een werkgever met pensioen?

16.04.2019 Jokelien Brouwer

Je bent of wordt werkgever en je overweegt je eerste medewerker aan te nemen. Wat doe je dan? Wel of geen pensioen? Heb je keuzes? Waar moet je aan denken? Opstellen arbeidsovereenkomst In de arbeidsovereenkomst neem je de arbeidsvoorwaarden voor je medewerker op. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de werkgever verplicht is een schriftelijke of elektronische opgave te doen van informatie over de voorwaarden rondom het dienstverband. Denk onder andere aan de naam van de werkgever en werknemer, de functie, de duur van de arbeidsovereenkomst...

Lees Meer

Afschaffen beoordelingsgesprek: het risico van te veel vorm en te weinig inhoud

13.11.2018 Jokelien Brouwer

Het beoordelingsgesprek. Bureaucratisch, tijdrovend, energievretend, niet meer van deze tijd. Het is een trend, de ene na de andere organisatie kondigt afschaffing aan. Maar er komt natuurlijk wel iets voor terug. Dus echt afschaffen is het niet. Er komen andere, nieuwe ‘performance management systemen’ voor terug. Zo schrijft Achmea per 1 januari 2019 geen beoordelingstandaard meer voor, er wordt ook geen score meer gegeven. De werknemer bereidt zelf een reflectiegesprek voor en het team bepaalt zelf hoe vaak er feedback wordt gegeven. De koppeling van...

Lees Meer

Zijn de uitingen van medewerkers op social media privé?

18.09.2018 Jokelien Brouwer

Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht. Maar waar houdt die vrijheid op? Stel dat een werknemer zich op Facebook grof uitlaat over zijn werkgever of een collega. Mag de werkgever daar iets van zeggen? En wat als het niet specifiek over een collega of het werk gaat, maar de uitlatingen in zijn algemeenheid racistisch zijn? Grenzen aan privé Uitgangspunt is dat uitlatingen van een werknemer op social media privé zijn. En daarmee bedoel ik, dit valt onder de vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid gaat vrij...

Lees Meer

Moet je disfunctioneren bewijzen?

03.07.2018 Jokelien Brouwer

Nee, maar u moet wel een goed dossier opbouwen. Een rechter zal niet van u verlangen dat u keihard bewijs levert van disfunctioneren. U zult het wel aannemelijk moeten maken en een rechter is heel kritisch op het proces. Hoe u dat aanpakt? We helpen u graag alvast wat op weg... Durf duidelijk te zijn Nergens is in de wet beschreven wat disfunctioneren is, wanneer daar sprake van is of wie dat bepaalt. Kort gezegd is disfunctioneren ‘het in onvoldoende mate voldoen aan de gestelde functie-eisen’. De...

Lees Meer

Nieuwe Arbowet, nieuwe boetes

12.06.2018 Jokelien Brouwer

Tot 1 juli 2018 biedt de vernieuwde Arbowet 2017 een overgangstermijn, maar per 1 juli 2018 moet u als werkgever toch echt de wet naleven. Er kunnen boetes worden opgelegd als die verplichtingen niet worden nagekomen. En waarschuwingen worden soms niet gegeven. Serious business dus! Wat is de bedoeling van de nieuwe Arbowet? De wijzingen in de Arbowet zijn kort gezegd gericht op: 1. het versterken van de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening; 2. het verbeteren van preventie; 3. de randvoorwaarden voor...

Lees Meer

Privacy in HR: heeft de werknemer recht op een kopie van het (hele) personeelsdossier?

14.05.2018 Jokelien Brouwer

  Recht op controle versterkt  De AVG versterkt het recht van controle. Controle op wat er met gegevens gebeurt. Dat geldt ook binnen de arbeidsrelatie. Het recht op inzage kennen we al, maar wordt onder de AVG uitgebreid, onder andere met het recht op informatie. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over: welke gegevens worden verwerkt, met welk doel, of gegevens aan derden worden gegeven, naar het buitenland worden geëxporteerd, hoe lang ze worden bewaard, waar de werknemer met klachten heen kan etc. etc. Tegenover het...

Lees Meer