Category: seksuele intimidatie

#metoo: een melding van seksuele intimidatie, wat nu?!

Written by Jokelien Brouwer on november 27, 2017

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Daar zal iedereen het wel over eens zijn. Een duidelijk kader stellen als werkgever (wat kan wel en wat niet?) is een eerste stap. Wellicht omdat u als werkgever bepaalde normen en waarden wenst binnen de organisatie. Maar ook omdat uit rechtspraak blijkt dat er wisselend wordt gedacht over…

#metoo: wie bepaalt wat seksuele intimidatie is?

Written by Jokelien Brouwer on november 7, 2017

Als gevolg van #metoo wordt er openlijk gesproken over machtsmisbruik en seksuele intimidatie. De vrijheid en durf worden gevoeld om te zeggen ‘ik heb het ook meegemaakt’. Een ontwikkeling die ik toejuich. Hopelijk zorgt het voor bewustwording zodat ongewenst gedrag achterwege blijft. De kans dat u als werkgever te maken krijgt met een melding van…