Category: ondernemingsraad

Arbowet 2017: second opinion bij een andere bedrijfsarts: vrij spel voor de werknemer?!

Written by Jokelien Brouwer on juli 7, 2017

Mag de behandelend bedrijfsarts een verzoek om een second opinion weigeren? Waar heeft u als werkgever nog grip op? Het vernieuwde Arbobesluit geeft duidelijkheid. Weigering second opinion hoge uitzondering In mijn vorige artikel over de second opinion stelde ik de vraag wanneer een bedrijfsarts zwaarwegende argumenten heeft om een second opinion af te wijzen. Met…

Arbowet 2017: stevige rol voor preventiemedewerker en ondernemingsraad

Written by Jokelien Brouwer on april 7, 2017

De nieuwe Arbowet legt nadruk op preventie en duurzame inzetbaarheid.  De werkgever, preventiemedewerker, Arbodienst én de ondernemingsraad spelen ieder hun eigen rol daarin. Waar moet u als werkgever allemaal rekening mee houden? Wat doet een preventiemedewerker? De werkgever is op dit moment al verplicht onder zijn personeel een preventiemedewerker aan te stellen (artikel 13 Arbowet)….