Category: second opinion

Nieuwe Arbowet, nieuwe boetes

Written by Jokelien Brouwer on juni 12, 2018

Tot 1 juli 2018 biedt de vernieuwde Arbowet 2017 een overgangstermijn, maar per 1 juli 2018 moet u als werkgever toch echt de wet naleven. Er kunnen boetes worden opgelegd als die verplichtingen niet worden nagekomen. En waarschuwingen worden soms niet gegeven. Serious business dus! Wat is de bedoeling van de nieuwe Arbowet? De wijzingen…

Arbowet 2017: second opinion bij een andere bedrijfsarts: vrij spel voor de werknemer?!

Written by Jokelien Brouwer on juli 7, 2017

Mag de behandelend bedrijfsarts een verzoek om een second opinion weigeren? Waar heeft u als werkgever nog grip op? Het vernieuwde Arbobesluit geeft duidelijkheid. Weigering second opinion hoge uitzondering In mijn vorige artikel over de second opinion stelde ik de vraag wanneer een bedrijfsarts zwaarwegende argumenten heeft om een second opinion af te wijzen. Met…

Arbowet 2017: is er altijd recht op een second opinion bij de bedrijfsarts?

Written by Jokelien Brouwer on april 20, 2017

Werknemers krijgen het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Werkgevers zien de bui al hangen: discussie, vertraging, kosten. Hoe zit het precies? Second opinion: waarover? Werknemers krijgen van 1 juli 2017 (verwachte invoeringsdatum) het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts, verbonden aan een andere organisatie. Dit ziet op persoonsgerichte…